NDG-GS-1266 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Węgorzewo (gw), Ogonki
Pow. całkowita [m2] 599,0 m²
Wymiary działki 24x20x28x31 m
Cena 35000 PLN (58.43 PLN / m²)
OFERTA BEZPOŚREDNIA - KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !

Działka rekreacyjna o powierzchni 599 m(oznaczona na mapie nr 2), położona w Ogonkach nad jeziorem Stręgiel. Powiat węgorzewski, gmina Węgorzewo, województwo warmińsko - mazurskie.

Wymiary działki nr 1: ok. 24 x 20 x 28 x 31 [m].

Media: woda - wodociąg gminny, prąd - jest, gaz - własna butla, kanalizacja - gminna.

Działka jest niezagospodarowana o płaskim ukształtowaniu w nieregularnym kształcie. Grunt objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (ML. 07 - ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ). 

ML.07
 
Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej:
 
1) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek rekreacyjny na jednej działce budowlanej,
2) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 m2,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
4) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m,
5) geometria dachów: dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 35 do 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem,
6) kolorystyka dachów - odcienie czerwieni,
7) wskaźnik intensywności zabudowy zawarty w przedziale: 0,10 do 0,50,
8) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: 0,25,
9) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 70% powierzchni terenu jako biologicznie czynnego,
10) miejsca do parkowania należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce,
11) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
12) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - jak dla terenów rekreacyjnowypoczynkowych,
13) projekt zagospodarowania działki lub terenu należy dostosować do istniejącej rzeźby terenu,
14) należy zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia.

DOT. PRZYŁĄCZY: 
  • sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej.
  • ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się stosowanie szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych. 
  • wody opadowe należy odprowadzić w granicach własnych działek lub do sieci kanalizacji deszczowej.
  • prąd - w granicach planu zlokalizowana jest czynna napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15 kV, dla której ustala się możliwość przebudowy.
  • gaz - w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasadę zaopatrzenia w gaz przewodowy z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN 100 mm w ciągu drogi krajowej nr 63 oraz z projektowanej sieci gazowej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

W pobliżu działek znajduje się działka gminna z linią brzegową jeziora.
Do miejscowości Węgorzewo jest zaledwie 7 km, a do turystycznej miejscowości Giżycko 25 km.


JEZIORO STRĘGIELZbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, o brzegach wysokich, pagórkowatych, w otoczeniu pól i łąk, a od południa lasów. Na południowo-wschodnich obrzeżach Jezioro Stręgielek i Jezioro Białe. Jezioro objęte strefą ciszy.

CENA: 35 000 zł - DO NEGOCJACJI !

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU INNYCH DZIAŁEK Z TEGO KOMPLEKSU, OZNACZONE NA MAPIE NR 1 i 3.

nr 1: wymiary: ok. 19 x 37 x 36 x 20 [m], powierzchnia: 709 m- cena 39 000 zł DO NEGOCJACJI !

nr 3: wymiary: ok. 35 x 40 x 17 x 36 [m], powierzchnia: 1035 m- cena 49 000 zł DO NEGOCJACJI !


WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU! 

Zapraszam serdecznie
Ewelina Kordan  tel.517-520-191

więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl
tel. 87 732 93 20
11-500 Giżycko
Białostocka 52A

 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego