NDG-GS-1104 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Ryn, Prażmowo
Przeznaczenie działki rolna
Pow. całkowita [m2] 12 499,0 m²
Wymiary działki 40x297x48x292 m
Cena 950000 PLN (76.01 PLN / m²)
OFERTA BEZPOŚREDNIA. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!

Działka z linią brzegową (40m) Jeziora Jagodne – Szlak Wielkich Jezior Mazurskich o powierzchni 12499m² (1,2499ha) położona w miejscowości Prażmowo, gmina Ryn, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie.

Działka w kształcie prostokąta, o płaskim ukształtowaniu.

Wymiary działki : 40m x 297m x 48 m x 292m.

Klasyfikacja gruntów o powierzchni 12499m²:
  • ŁV-12499 m²
Działka posiada wydane warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę linii kablowej.
 
Na podstawie art. 4 ust.2 pkt 2, art. 59 ust. 1 art. 60, ust. 1 i 4, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), §2 stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 czerwca 2017 r.
Ustalam warunki zabudowy:
-dla inwestycji polegającej na: BUDOWIE BUDYNKU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM
-przewidzianej do realizacji: NA DZIAŁCE POŁOŻONEJ W PRAŻMOWIE, GMINA RYN
OKREŚLAJĄC
  1. RODZAJ ZABUDOWY
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 
2. FUNKCJĘ ZABUDOWY
- mieszkalna
 
3. WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY:
 
1. WARUNKI I WYMAGANIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

a) linia zabudowy: nieprzekraczalna- zgodnie z załącznikiem graficznym,
b) intensywność wykorzystania terenu:
-powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie większa niż 30 %,
-powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki: nie mniejsza niż 70%.
c) forma architektoniczna i gabaryty zabudowy:
- szerokość elewacji frontowej (północno-zachodniej): 15 z tolerancją do 20 %
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: do 4 m,
-geometria dachu:
- układ i kąt nachylenia połaci: dachy dwuspadowe i wielospadowe od 30° do 45°
- wysokość głównych kalenic: do 9m
- kierunek głównych kalenic w stosunku do frontów działek: prostopadły, równoległy,

6. wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki w obszarze analizowanym: nie przekracza 30%
 
7. uwzględniając lokalizację terenu objętego wnioskiem- znacznie oddalenie od terenów zabudowy
mieszkaniowe oraz zakładany brak uciążliwości dopuszcza się określenie innych gabarytów i formy architektonicznej planowanej inwestycji niż to wynika z analizy,
 
8. linie zabudowy w obszarze analizowanym: w odległości od 4 m do 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej,
 
9. na działce nr ewid. 157 znajdują się grunty klasy: ŁV,
 
10. przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacznie odziałowywać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71
 
Działka zagospodarowana ze stawami, drzewkami ozdobnymi, brzozami i dojściem do jeziora Jagodne.

Linia brzegowa jeziora 40m - zagospodarowana jako plaża.

Działka ogrodzona - ogrodzenie od strony drogi asfaltowej.

Media: prąd: linia energetyczna przebiega przez działkę, wodociąg gminny, kanalizacja gminna.

Droga dojazdowa: asfaltowa.

Teren przy jeziorze przeznaczony jest do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb.

Działka posiada dwa stawy: pierwszy staw duży i podłużny z mostkami o pow. ok 1800m2, drugi staw mniejszy przy linii brzegowej jeziora o pow. ok. 300m2.

(Grunt pod wodą zajęty przez staw rybny niehodowlany) - umowa użytkowania.

CENA: 950 000zł DO NEGOCJACJI!

WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU! 

Zapraszam serdecznie,
Ewelina Kordan  tel.517-520-191, 

więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl.
tel. 87 732 93 20
 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego