NDG-GS-1148 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja RYN, PRAŻMOWO
Przeznaczenie działki budowlana, rekreacyjna
Pow. całkowita [m2] 1 514,0 m²
Wymiary działki 25x43x42x49 m
Cena 85000 PLN (56.14 PLN / m²)
OFERTA BEZPOŚREDNIA, KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!

Działka z dostępem do Jeziora Jagodne – Szlak Wielkich Jezior Mazurskich o powierzchni 1514 m² położona w miejscowości Prażmowo, gmina Ryn, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie.

Działka w kształcie przybliżonym do kwadratu, o płaskim ukształtowaniu.

Media: prąd - na działce sąsiadującej, woda - wodociąg w drodze gminnej, kanalizacja - w drodze gminnej.

Wymiary działki (NUMER DZIAŁKI 3) o powierzchni 1514 m²: 25m x 43m x  42m x 49m.
Klasyfikacja gruntów o powierzchni 1514 m²:
Ps V- 1212 m²
N - 302 m2

ODLEGŁOŚĆ DO LINII BRZEGOWEJ JEZIORA, WYNOSI OK. 500 m.


CENA: 85 000 zł DO NEGOCJACJI!
 
Istnieje także możliwość zakupu innych działek z kompleksu.

Działki objęta są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i zabudowę rekreacji indywidualnej.


Podstawa prawna: uchwała nr XXXV/289/06 z 2006-06-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Prażmowo, (Dz.U Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2006-08-23, nr 116, poz. 1885)
1MN/US - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rekreacji indywidualnej
Ustalenia szczegółowe
1 MN/US i 2 MN/US przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
1) na wyznaczonych obszarach ustala się przeznaczenie zamienne jako tereny rekreacji indywidualnej,
związane z indywidualnym wypoczynkiem letnim lub całorocznym.
2) dla terenów o symbolu 1 MN/US i 2MN/US ustala się następujące parametry i wskaźniki
zagospodarowania terenu
a) na każdej wydzielonej działce budowlanej:
- wielkość powierzchni zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni działki - do 15%
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek - 70%
- zieleń wysoka winna zajmować minimum 10% powierzchni biologicznie czynnej,
- obsługa komunikacyjna - istniejącym zjazdem na drogę wojewódzką z drogi wewnętrznej
KDW2 (działka nr ewidencyjny - 251/13), a z drogi wewnętrznej KDW3 (działka nr 251/48) -
podłączeniem do istniejącego zjazdu, przy projektowanych wjazdach z drogi wewnętrznej
o symbolu KDW1 wprowadzić poszerzenia jej placami manewrowymi przed wjazdami na posesje,
- potrzeby związane z parkowaniem samochodów należy realizować w ramach wydzielonych
działek budowlanych.
3) Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
a) forma zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej - wolno stojąca,
b) na każdej działce lokalizować jeden obiekt wolnostojący, funkcję gospodarczo-garażowąłączyć
z podstawową bryłą budynku,
c) planowane budynki - parterowe z dachami dwuspadowymi, o kącie nachylenia 35 - 45°, pokrytymi
dachówką lub materiałami dachówko podobnymi, długość elewacji frontowych do 16m, wysokość
elewacji frontowych lub jej gzymsu do 8m
d) zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych: tynk w jasnych pastelowych kolorach,
drewno, kamień, cegła, dachówka ceramiczna
e) zakazuje się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych
f) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, która winna spełniać następujące wymagania:
- stosowanie naturalnych materiałów budowlanych, takich jak: drewno, kamień, gont,
- stosowanie żwirowych, gruntowych, trawiastych nawierzchni alejek i placyków
- powierzchnia zabudowy ewentualnych deszczochronów nie może przekroczyć 10m2,
- stosowanie naturalnej kolorystyki w gamie brązów i zieleni.

Wszystkie działki z udziałem w działce z dostępem do linii brzegowej jeziora Jagodne.
 
DZIAŁKA NR 4
Wymiary działki o powierzchni 1512m²: 35m x 43m x 35m x 42m.
Klasyfikacja gruntów o powierzchni 1512 m²:
Ps V - 1225m²

N – 287m²
CENA: 99 000 ZŁ
 
DZIAŁKA NR 5
Wymiary działki o powierzchni 1475m²: 33m x 40m x 40m x 42m.
Klasyfikacja gruntów o powierzchni 1475m²:
Ps V - 1168m²

N – 307m²
CENA: 99 000 ZŁ
 

DZIAŁKA NR 6
Wymiary działki o powierzchni 1495 m²: 20m x 40m x 43m x 40m x  6m x 7m.
Klasyfikacja gruntów o powierzchni 1495 m²:
Ps V - 1183m²

N – 312m²
CENA 95 000 ZŁ
 
DZIAŁKA NR 7
Wymiary działki o powierzchni 1466m²: 37m x 38m x 27m x 26m x 14m.
Klasyfikacja gruntów o powierzchni 1466m²:
Ps V - 1466m²

CENA: 105 000 ZŁ

DZIAŁKA NR 8
Wymiary działki o powierzchni 1464 m²: 34m x 39m x 39m x 33m x 5m.
Klasyfikacja gruntów o powierzchni 1464 m²:
PsV - 1464 m²

CENA: 114 000 ZŁ
 
Wszystkie działki w kształcie przybliżonym do kwadratu o płaskim ukształtowaniu. Działki częściowo zalesione.

Dojazd drogą asfaltową, następnie około 130m drogą wewnętrzną.
Nieruchomość znajduje się w odległości około 18 km od Giżycka, 13 do Rynu.

WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU!

Zapraszam serdecznie
Ewelina Kordan  tel.517-520-191

więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl
tel. 87 732 93 20
11-500 Giżycko
Białostocka 52A

 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego