NDG-GS-1162 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Miłki, Wyszowate
Przeznaczenie działki budowlana
Pow. całkowita [m2] 25 797,0 m²
Wymiary działki 61x416x68x423 m
Cena 500000 PLN (19.38 PLN / m²)
OFERTA BEZPOŚREDNIA ! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!

Działka z linią brzegową jeziora Buwełno (68m) o powierzchni 25 797 m2, położona w miejscowości Wyszowate, powiat giżycki, gmina Giżycko. 

Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w kształcie prostokąta. Z własną linią brzegową jeziora o długości 68 m. Częsciowo zalesiona.

Media: woda - z własnych studni, docelowo z wodociągu komunalnego, prąd - na działce sąsiadującej, gaz - własna butla, kanalizacja - gminna.

Klasyfikacja gruntu:
  • N - 0,4402 ha,
  • LsIV - 0,1219 ha,
  • RIVb - 2,0176 ha
DZIAŁKA OBJĘTA JEST MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Oznaczona symbolami: R, R/RZ, R/ZL, ZL.

Dla terenów o symbolu R ustala się: Ustala się tereny rolne w pasie przylegającym do drogi powiatowej:
1) zachowuje się istniejące użytki rolne;
2) ewentualne ogrodzenia użytków rolnych np. pastwisk z naturalnych materiałów np. żerdzie drewniane, zakazuje się ogrodzeń pełnych i betonowych;
3) ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1,0 ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy:
 a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia połaci dachowych 38 - 45o , pokrycie dachów: dachówką w kolorze ceglastym,
 c) budynek mieszkalny usytuowany w pierwszej linii, kalenicą równoległą do drogi, szerokość elewacji frontowej budynku: do 15 m ; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy: do 9 m,
 d) w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne : jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna,
4) współczynnik zabudowy terenu do 25%;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 20 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową;
6) wokół zabudowy przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów;
7) nowe zjazdy z drogi wymagają zgody Zarządcy drogi.
 
R/RZ Ustala się tereny otwarte upraw polowych:
Dla terenów o symbolu R/RZ ustala się:
1) zachowuje się istniejące użytki rolne, ustala się ekologiczne użytkowanie gruntów;
2) możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów dostosowanych do warunków florystycznych terenu;
3) ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1,0 ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy:
a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia połaci dachowych 38 - 45o , pokrycie dachów: dachówką w kolorze ceglastym,
c) szerokość elewacji frontowej budynku: do 15 m; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy: do 9 m,
d) w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne : jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna,
4) współczynnik zabudowy terenu do 25 %;
5) wokół zabudowy przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów;
6) projektowana zabudowa zagrodowa musi posiadać dostęp do drogi publicznej, wykonanie zjazdu wymaga zgody Zarządu Dróg Powiatowych;
7) na terenie o symbolu R/RZ, znajdują się stanowiska archeologiczne: "Ogródki"- stanowisko nr IV (AZP 21-74/97) osada wielokulturowa z osadnictwem od wczesnej epoki żelaza po okres nowożytny, oznaczone symbolem 2A i "Ogródki" - stanowisko nr V (AZP 21-74/98) ślad osadnictwa pradziejowego, zakresu średniowiecznego i nowożytnego, oznaczone symbolem 3A, dla których obowiązują ustalenia §5 niniejszej uchwały.
 
R/ZL Ustala się tereny upraw polowych i leśnych w strefie ochronnej jezior:
Dla terenów o symbolu: R/ZL, ustala się:
1) zachowuje się istniejące użytki rolne i leśne w strefie ochronnej jezior;
2) możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, dostosowanymi do warunków florystycznych terenu;
3) zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej;
4) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń w odległości bliższej niż 1,5 m od brzegu jeziora w celu uniemożliwienia swobodnego przejścia oraz ogrodzeń betonowych, pełnych;
5) zakazuje się zmiany linii brzegowej jezior i niwelacji terenu.
 
ZL Ustala się tereny istniejących lasów:
Dla wyznaczonych terenów o symbolu ZL ustala się:
1) ochronę istniejących lasów;
2) zakaz zabudowy;
3) zakaz zmiany przeznaczenia na inne cele.

Jezioro Buwełno - rynnowe jezioro leżące na południe od Giżycka, w rynnie między jeziorami Niegocin i Śniardwy. Linia brzegowa urozmaicona półwyspami i zatokami. Od wschodu łączy się z jeziorem Ublik, a od północy z Wojnowem.

CENA: 500 000 ZŁ DO NEGOCJACJI !

Zainteresowanych serdecznie zapraszam,
kontakt Ewelina Kordan, 
tel. 517-520-191,
www.nieruchomosci-nowydom.pl

tel. 87 732 93 20
 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwiń

Osoba odpowiedzialna
rozwiń


Formularz kontaktowy
rozwiń


Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego