NDG-GS-1224 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Miłki, Rydzewo
Przeznaczenie działki mieszkaniowa
Pow. całkowita [m2] 1 500,0 m²
Wymiary działki 25x64x25x64 m
Cena 120000 PLN (80.00 PLN / m²)
OFERTA BEZPOŚREDNIA! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!

Działka gruntu o łącznej powierzchni 1500m2, położona w Rydzewie, województwo warmińsko - mazurskie, gmina Miłki, powiat giżycki.

Wymiary 1 działki: ok. 25 x 64 x 25 x 62 [m] - od frontu 25 m.

MEDIA: woda - wodociąg gminny w drodze, prąd - na działce sąsiadującej, kanalizacja - gminna lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, gaz - brak/własna butla.

Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana o płaskim ukształtowaniu, częściowo zalesiona. 

GRUNT OBJĘTY JEST MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: OZNACZONY SYMBOLEM MN3 -  TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ. 

§ 23.1. Ustala się tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5.
 1. Na terenach o symbolu: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, zamiennie ustala się usługi turystyczne.
 2. Dla terenów o symbolu: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego:
 1. zasady podziału terenu na działki budowlane wskazano na rysunku planu, z zachowaniem poniższych ustaleń:
      -  minimalna szerokość działki budowlanej – 23 m,
      -  minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1200 m2.
 1. dostęp do działek z planowanych dróg o symbolu KD, zakazuje się zjazdów  z  terenu o symbolu MN5 i z części terenu o symbolu MN3, na drogę o symbolu KZ,
 2. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
        -  min. 10 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną, oznaczoną symbolem KZ,
        – min. 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone symbolami KD, min. 12 m od ściany lasu, inne odległości ustalają obowiązujące przepisy prawa budowlanego.
 1. budynki mieszkalne, usługowe – wolnostojące lub  bliźniacze, z ewentualnymi dobudowanymi garażami,  zlokalizowane we frontowej części działki; na zapleczu tych budynków dopuszcza się realizację wolno stojących budynków o funkcji gospodarczej, garażowej, usługowej mieszkaniowej, o ile pozwolą ustalenia planu i obowiązujące przepisy szczególne,
 2. współczynnik zabudowy  działki do – 25 %,
 3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60 %
 4. obowiązkowym elementem zagospodarowania działki - musi być zieleń wysoka, zaleca się rodzime gatunki drzew i krzewów,  dostosowane do rodzimych warunków fizjograficznych,
 5. miejsca postojowe należy zabezpieczyć  w granicach własnych działek,
 6. ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m. Zaleca się ogrodzenia z siatki ukryte w zieleni.
4.  Dla terenów o symbolu: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, ustala się następujące zasady zabudowy:
 1. projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne lub usługowe turystyczne,  muszą spełniać następujące warunki:
 • wyniesienie poziomu parteru ponad teren projektowany nie może przekraczać 0,6 m,
 • budynki parterowe z dachami  dwuspadowymi lub wielopołaciowymi, pokrytymi dachówką w kolorze ceglasto-czerwonym lub materiałem naturalnym (gont drewniany, trzcina), nachylenie głównych połaci dachowych 30 – 50°,
 • obowiązujące kierunki kalenic głównych brył budynków mieszkalnych, usługowych -  wskazano na rysunku graficznym,
 • do wykończenia elewacji stosować materiały tradycyjne: tynk, drewno, cegła, kamień,
b)  dla projektowanych budynków gospodarczych, garażowych i innych, zlokalizowanych na zapleczu działki, ustala się:
 • budynki parterowe z dachami  pokrytymi dachówką w kolorze ceglasto-czerwonym lub materiałem naturalnym (gont drewniany, trzcina); nachylenie głównych połaci dachowych do 45°,
 • długość elewacji  –  do 9 m, wysokość do – 7 m,
 • wykończenie elewacji: tynk, drewno,  cegła, kamień.
Działka położona jest na terenach rekreacyjnych, z dala od miejskiego zgiełku, w pobliżu znajduje się jezioro Boczne.

JEZIORO BOCZNE
Obrzeża przeważnie płaskie lub łagodnie wyniesione. Od południa i południowego wschodu otaczają jezioro niewielkie kompleksy leśne, pozostałe brzegi zajmują pola i łąki. Na obrzeżach pola biwakowe.

W KOMPLEKSIE ZNAJDUJĄ SIĘ 3 DZIAŁKI KAŻDA O POWIERZCHNI OK. 1500 m2 -  ZA KWOTĘ 120 000 ZŁ DO NEGOCJACJI. 

WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU! 

Zapraszam serdecznie
Ewelina Kordan  tel.517-520-191

więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl
tel. 87 732 93 20
11-500 Giżycko
Białostocka 52A

 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwiń

Osoba odpowiedzialna
rozwiń


Formularz kontaktowy
rozwiń

Podobne oferty
zwiń
NDG-GS-1267
Miłki, Jagodne Wielkie
Działka, na sprzedaż
, 2000.00 m²
Cena: 120000.00 PLN

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego