NDG-GS-1267 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Miłki, Jagodne Wielkie
Przeznaczenie działki siedliskowa, mieszkaniowa, rekreacyjna
Pow. całkowita [m2] 2 000,0 m²
Wymiary działki 42x48x42x48 m
Cena 120000 PLN (60.00 PLN / m²)
OFERTA BEZPOŚREDNIA. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !

Działka o powierzchni 2000 m2, położona w miejscowości Jagodne Wielkie, powiat giżycki, gmina Miłki, województwo warmińsko - mazurskie. 

Nieruchomość gruntowa o płaskim ukształtowaniu, lekko zalesiona, niezagospodarowana, w kształcie prostokąta, nieogrodzona. Dojazd do działki drogą asfaltową, następnie ok. 200 m drogą polną. Działka położona jest w bardzo malowniczym i urokliwym zakątku Mazur. Niedaleko znajduje się Jezioro Jagodne (Szlak Wielkich Jezior Mazurskich).

KLASYFIKACJA GRUNTU:
  • PsVI - 2000 m2

Wymiary: ok. 42 x 48 m.

Do działki przynależy udział w drodze.

Media: woda - na działce, prąd - na działce sąsiadującej, kanalizacja - w drodze, gaz -własna butla. 

DZIAŁKA OBJĘTA JEST MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: OZNACZONA SYMBOLEM 38 RM, MN, US - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ, MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ I REKREACJI INDYWIDUALNEJ. 


§ 46. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 37RM,MN,US, 38RM,MN,US, przeznacza się pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną, rekreacji indywidualnej.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1: 1) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w dziale II,
2) zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową, dla której dopuszcza się chów zwierząt jedynie dla potrzeb własnych gospodarstwa,
3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na cele mieszkalne jednorodzinne i rekreacji indywidualnej,
 4) zakazuje się nowych zjazdów na drogę powiatową,
 5) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogę powiatową – min. 8 m, od linii rozgraniczającej drogę dojazdową i drogi wewnętrzne – min. 6 m,
6) zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, minimalna szerokość frontu nowej działki budowlanej – 20 m,
7) dla projektowanej zabudowy w konturach o symbolach: 37RM,MN,US, 38RM,MN,US, obowiązują następujące ustalenia:
a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi z wyodrębnioną kalenicą,
b) kąty nachylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych: 35o – 45o , innych budynków: 25o – 45o ,
c) kalenice budynków równoległe do przylegających dróg wyższej klasy technicznej,
8) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 25% terenu inwestycji,
9) minimalny współczynnik intensywności zabudowy – 8% terenu inwestycji,
10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% terenu inwestycji,
11) mają zastosowanie przepisy dotyczące OChK KWJM,
12) miejsca postojowe dla samochodów - wg wskaźników i zasad zawartych w § 13 ust.5, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1100
13) na terenie o symbolu 38 RM,MN,US, znajduje się zabytek archeologiczny, oznaczony graficznie na rysunku planu - stanowisko Jagodne Wielkie nr 1/27, dla którego obowiązują ustalenia §8 ust.4 niniejszej uchwały.


 
JEZIORO JAGODNE -  Zbiornik rynnowy o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej konfiguracji dna z wieloma głębooczkami i górkami podwodnymi. Brzegi jeziora w przewadze płaskie lub łagodnie wyniesione, północne w okolicy kanału Kula wysokie i strome. Roślinność zanurzona uboga.

CENA: 120 000zł DO NEGOCJACJI !

WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU!


Zapraszam serdecznie
Ewelina Kordan  tel.517-520-191

więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl
tel. 87 732 93 20
11-500 Giżycko
Białostocka 52A

 
 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwiń

Osoba odpowiedzialna
rozwiń


Formularz kontaktowy
rozwiń

Podobne oferty
zwiń
NDG-GS-1224
Miłki, Rydzewo
Działka, na sprzedaż
, 1500.00 m²
Cena: 120000.00 PLN

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego