NDG-GS-1084 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Giżycko, Sterławki Małe, Sterławki Małe
Przeznaczenie działki rekreacyjna
Pow. całkowita [m2] 897,0 m²
Wymiary działki 33x27x35x26,5 m
Cena 31000 PLN (34.56 PLN / m²)
OFERTA BEZPOŚREDNIA, KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!

Działka blisko jeziora Okrągłe o powierzchni 897 m² położona w miejscowości Sterławki Małe, gmina Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie.

Działka w kształcie przybliżonym do prostokąta, o płaskim ukształtowaniu.

Media: prąd - na działce sąsiadującej, woda – brak, gaz – własna butla, kanalizacja – brak.

Wymiary działki (NUMER DZIAŁKI 4) o powierzchni 897 m²: 33m x 27m x 35m x 26,5m.

Klasyfikacja gruntów o powierzchni 897 m²:
  • R – III b 
 
CENA: 31 000 zł DO NEGOCJACJI! (NR 4)

Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczone pod indywidualną zabudowę letniskowo-rekreacyjną.

Uchwała nr 285/02 z 2002-04-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjnej we wsi Sterławki Małe.
3.UTL - Teren zabudowy letniskowej.

Ustalenia szczegółowe:

3. W obszarach 3.UTL, 8.UTL, 9.UTL i 10.UTL obowiązują następujące ustalenia:
a) Podział geodezyjny zgodny z Rysunkami Planu
b) Na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku (zgodnie
z Rysunkami Planu), umożliwiającego realizację funkcji mieszkalnej, gospodarczo-magazynowej
i garażowej.
c) Powierzchnia zabudowy, rozumiana jako rzut budynku, musi zawierać się w granicach od 60 do
120 m2
d) Wysokość budynku od poziomu terenu nie może przekraczać 7m
e) Maksymalna ilość kondygnacji: 2, w tym poddasze użytkowe
f) Główne połacie dachowe muszą być pochylone pod kątem 40 - 45°.
g) Pokrycie dachów należy wykonywać z dachówki ceramicznej lub jej imitacji w kolorze
czerwono-ceglastym; dopuszcza się również pokrycie z gontu lub strzechy
h) Elewacje budynków należy wykonywać z czerwonej cegły lub ciemnego drewna.
i) Poza budynkiem, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację nietrwałych obiektów małej
architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych. Obiekty te mogą być wykonywane z drewna,
nieotynkowanej czerwonej cegły i kamienia.
j) Wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,3 m.
Ażurowe połacie ogrodzeń należy wykonywać z drewna a bram wjazdowych -z drewna lub metalu.
k) Zaleca się wprowadzanie na działkach zieleni wysokiej.
1) Nakazuje się utrzymywanie murawy trawiastej na powierzchni obejmującej co najmniej 80%
niezabudowanej powierzchni działki.

Infrastruktura techniczna:
  • zasilanie w energię elektryczną – z istniejącej sieci NN doprowadzonej do wsi Szczybały Giżyckie,
  • energia cieplna do ogrzewania budynków i podgrzania ciepłej wody – z indywidualnych źródeł ciepła,
  • zaopatrzenia w gaz -  z butli gazowych,
  • zaopatrzenie w wodę – z wodociągu, zaprojektowanego jako odnoga wodociągu wsi Sterławki Małe bądź Szczybały Giżyckie,
  • odprowadzenie ścieków – docelowo kanalizacją tłoczona-grawitacyjną do oczyszczali komunalnej w Bystrym.
 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU DWÓCH INNYCH DZIAŁEK Z TEGO KOMPLEKSU. 


DZIAŁKA NR 5
Wymiary działki o powierzchni 1015m² wynoszą ok: 35m x 29m x 36,5m x 28m.
Klasyfikacja gruntów:
R – III b: 1015m2
CENA: 36 000ZŁ
 

DZIAŁKA NR 6
Wymiary działki o powierzchni 852m² wynoszą ok: 36,5m x 24m x 35m x 24m.
Klasyfikacja gruntów:
R – III b: 852m²
CENA: 30 000ZŁ
 

Wszystkie działki w kształcie zbliżonym do prostokąta o płaskim ukształtowaniu.

Jezioro Okrągłe - 
jest mało zarośnięte, od południa i wchodu otoczone lasem, z pozostałych stron polami i łąkami. Jego powierzchnia to ponad 37 ha, a długość linii brzegowej wynosi ok 2,5 km. Miejscowość Sterławki Małe znajduje się ok 15 km od Giżycka. 

WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU! 

Zapraszam serdecznie, Ewelina Kordan  tel.517-520-191, 
więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl.
tel. 87 732 93 20


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego