Nowy Dom - NDG-GS-1266, Dzialka sprzedaż, Węgorzewo (gw), Ogonki, 599.00, 35000.00

Działka na sprzedaż w miejscowości Węgorzewo (gw) w dzielnicy Ogonki w cenie 35 000 zł

Działka o powierzchni 599.00 m2


DZIAŁKA Z WIDOKIEM NA JEZIORO STRĘGIEL! OFERTA BEZPOŚREDNIA - KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ! Działka rekreacyjna {o metrażu|o powierzchnia 599 m2 (oznaczona na mapie nr 2), zlokalizowana w Ogonkach nad jeziorem Stręgiel, powiat węgorzewski, gmina Węgorzewo, województwo warmińsko - mazurskie. Wymiary działki nr 1: ok. 24 x 20 x 28 x 31 [m]. Media: woda - wodociąg gminny, prąd - jest, gaz - własna butla, kanalizacja - gminna. Działka jest niezagospodarowana o płaskim ukształtowaniu w nieregularnym kształcie. Grunt objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (ML. 07 - ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ).  ML.07   Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej:   1) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek rekreacyjny na jednej działce budowlanej, 2) zasady a także warunki podziału: minimalna %pow. działki budowlanej – 600 m2, 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 4) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m, 5) geometria dachów: dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 35 do 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem, 6) kolorystyka dachów - odcienie czerwieni, 7) wskaźnik intensywności zabudowy zawarty w przedziale: 0,10 do 0,50, 8) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: 0,25, 9) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 70% powierzchni terenu jako biologicznie czynnego, 10) miejsca do parkowania należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce, 11) dopuszcza się lokalizację sieci a także urządzeń infrastruktury technicznej, 12) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - jak dla terenów rekreacyjnowypoczynkowych, 13) projekt zagospodarowania działki lub terenu należy przystosować do istniejącej rzeźby terenu, 14) należy zachować istniejące zadrzewienia a także zakrzaczenia. DOT. PRZYŁĄCZY:  sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się stosowanie szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych.  wody opadowe należy odprowadzić w granicach własnych działek lub do sieci kanalizacji deszczowej. prąd - w granicach planu znajdująca się jest czynna napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15 kV, dla której ustala się szansa przebudowy. gaz - w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasadę zaopatrzenia w gaz przewodowy z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN 100 mm w ciągu drogi krajowej nr 63 a także z projektowanej sieci gazowej na zasadach a także warunkach określonych w przepisach odrębnych.  W pobliżu działek znajduje się działka gminna z linią brzegową jeziora. Do miejscowości Węgorzewo jest zaledwie 7 km, a do turystycznej miejscowości Giżycko 25 km. JEZIORO STRĘGIEL - Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, o brzegach wysokich, pagórkowatych, w otoczeniu pól a także łąk, a od południa lasów. Na południowo-wschodnich obrzeżach Jezioro Stręgielek a także Jezioro Białe. Jezioro objęte strefą ciszy. CENA: 35 000 zł - DO NEGOCJACJI ! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU INNYCH DZIAŁEK Z TEGO KOMPLEKSU, OZNACZONE NA MAPIE NR 1 a także 3. nr 1: wymiary: ok. 19 x 37 x 36 x 20 [m], powierzchnia: 709 m2 - cena 39 000 zł DO NEGOCJACJI ! nr 3: wymiary: ok. 35 x 40 x 17 x 36 [m], powierzchnia: 1035 m2 - cena 49 000 zł DO NEGOCJACJI ! WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ A także POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU!  Zapraszam serdecznie Ewelina Kordan  tel.517-520-191 więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl tel. 87 732 93 20 11-500 Giżycko Białostocka 52A  


Lokalizacja: Węgorzewo (gw), Ogonki, Pow. całkowita [m2]: 599,0 m², Wymiary działki: 24x20x28x31 m, Cena: 35000 PLN,

Standard: , Stan prawny: własność, Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: nieregularny, Ogrodzenie działki: brak, Gaz: własna butla, Woda: wodociąg gminny, Dojazd: droga gruntowa, Otoczenie: jezioro, Położenie: na wsi, Prąd: jest, Kanalizacja: gminna,

E-mail: gizycko@nieruchomosci-nowydom.pl, Nr licencji: 12752,
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego