Działka budowlana na sprzedaż w miejscowości Miłki w dzielnicy Wyszowate w cenie 500 000 zł

Działka o powierzchni 25797.00 m2


OFERTA BEZPOŚREDNIA ! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! Działka z linią brzegową jeziora Buwełno (68m) {o metrażu|o pow. 25 797 m2, znajdująca się w miejscowości Wyszowate, powiat giżycki, gmina Giżycko.  Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w kształcie prostokąta. Z własną linią brzegową jeziora o długości 68 m. Częsciowo zalesiona. Media: woda - z własnych studni, docelowo z wodociągu komunalnego, prąd - na działce sąsiadującej, gaz - własna butla, kanalizacja - gminna. Klasyfikacja gruntu: N - 0,4402 ha, LsIV - 0,1219 ha, RIVb - 2,0176 ha DZIAŁKA OBJĘTA JEST MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Oznaczona symbolami: R, R/RZ, R/ZL, ZL. Dla terenów o symbolu R ustala się: Ustala się tereny rolne w pasie przylegającym do drogi powiatowej: 1) zachowuje się istniejące użytki rolne; 2) ewentualne ogrodzenia użytków rolnych np. pastwisk z naturalnych materiałów np. żerdzie drewniane, zakazuje się ogrodzeń pełnych i betonowych; 3) ustala się szansa wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1,0 ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy:  a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, b) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia połaci dachowych 38 - 45o , pokrycie dachów: dachówką w kolorze ceglastym,  c) budynek mieszkalny znajduje się w pierwszej linii, kalenicą równoległą do drogi, szerokość elewacji frontowej budynku: do 15 m ; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy: do 9 m,  d) w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne : jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna, 4) współczynnik zabudowy terenu do 25%; 5) nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 20 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową; 6) wokół zabudowy przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów; 7) nowe zjazdy z drogi wymagają zgody Zarządcy drogi.   R/RZ Ustala się tereny otwarte upraw polowych: Dla terenów o symbolu R/RZ ustala się: 1) zachowuje się istniejące użytki rolne, ustala się ekologiczne użytkowanie gruntów; 2) szansa zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów dostosowanych do warunków florystycznych terenu; 3) ustala się szansa wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1,0 ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy: a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, b) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia połaci dachowych 38 - 45o , pokrycie dachów: dachówką w kolorze ceglastym, c) szerokość elewacji frontowej budynku: do 15 m; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy: do 9 m, d) w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne : jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna, 4) współczynnik zabudowy terenu do 25 %; 5) wokół zabudowy przewidzieć nasadzenia drzew a także krzewów; 6) projektowana zabudowa zagrodowa musi posiadać dostęp do drogi publicznej, wykonanie zjazdu wymaga zgody Zarządu Dróg Powiatowych; 7) na terenie o symbolu R/RZ, znajdują się stanowiska archeologiczne: "Ogródki"- stanowisko nr IV (AZP 21-74/97) osada wielokulturowa z osadnictwem od wczesnej epoki żelaza po okres nowożytny, oznaczone symbolem 2A i "Ogródki" - stanowisko nr V (AZP 21-74/98) ślad osadnictwa pradziejowego, zakresu średniowiecznego i nowożytnego, oznaczone symbolem 3A, dla których obowiązują ustalenia §5 niniejszej uchwały.   R/ZL Ustala się tereny upraw polowych a także leśnych w strefie ochronnej jezior: Dla terenów o symbolu: R/ZL, ustala się: 1) zachowuje się istniejące użytki rolne i leśne w strefie ochronnej jezior; 2) szansa zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, dostosowanymi do warunków florystycznych terenu; 3) zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; 4) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń w odległości bliższej niż 1,5 m od brzegu jeziora w celu uniemożliwienia swobodnego przejścia a także ogrodzeń betonowych, pełnych; 5) zakazuje się zmiany linii brzegowej jezior i niwelacji terenu.   ZL Ustala się tereny istniejących lasów: Dla wyznaczonych terenów o symbolu ZL ustala się: 1) ochronę istniejących lasów; 2) zakaz zabudowy; 3) zakaz zmiany przeznaczenia na inne cele. Jezioro Buwełno - rynnowe jezioro znajdujące się na południe od Giżycka, w rynnie pomiędzy jeziorami Niegocin a także Śniardwy. Linia brzegowa urozmaicona półwyspami a także zatokami. Od wschodu łączy się z jeziorem Ublik, a od północy z Wojnowem. CENA: 500 000 ZŁ DO NEGOCJACJI ! Zainteresowanych serdecznie zapraszam, kontakt Ewelina Kordan, tel. 517-520-191, www.nieruchomosci-nowydom.pl tel. 87 732 93 20  


Lokalizacja: Miłki, Wyszowate, Przeznaczenie działki: budowlana, Pow. całkowita [m2]: 25 797,0 m², Wymiary działki: 61x416x68x423 m, Cena: 500000 PLN,

Standard: , Stan prawny: własność, Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: prostokąt, Ogrodzenie działki: brak, Gaz: własna butla, Woda: wodociąg gminny, Dojazd: droga gruntowa, Otoczenie: jezioro, Położenie: na wsi, Prąd: na sąsiedniej działce, Kanalizacja: gminna,

Telefon komórkowy: 517520191, Telefon: 877329320, E-mail: gizycko@nieruchomosci-nowydom.pl, Osoba odpowiedzialna Nr licencji: 12752,
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego