Działka mieszkaniowa na sprzedaż w miejscowości Miłki w dzielnicy Rydzewo w cenie 120 000 zł

Działka o powierzchni 1500.00 m2


OFERTA BEZPOŚREDNIA! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! Działka gruntu o łącznej powierzchni 1500m2, zlokalizowana w Rydzewie, województwo warmińsko - mazurskie, gmina Miłki, powiat giżycki. Wymiary 1 działki: ok. 25 x 64 x 25 x 62 [m] - od frontu 25 m. MEDIA: woda - wodociąg gminny w drodze, prąd - na działce sąsiadującej, kanalizacja - gminna lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, gaz - brak/własna butla. Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana o płaskim ukształtowaniu, w części zalesiona.  GRUNT OBJĘTY JEST MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: OZNACZONY SYMBOLEM MN3 -  TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ.  § 23.1. Ustala się tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5. Na terenach o symbolu: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, zamiennie ustala się usługi turystyczne. Dla terenów o symbolu: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego: zasady podziału terenu na działki budowlane wskazano na rysunku planu, z zachowaniem poniższych ustaleń:       -  minimalna szerokość działki budowlanej – 23 m,       -  minimalna %pow. działki budowlanej – 1200 m2. dostęp do działek z planowanych dróg o symbolu KD, zakazuje się zjazdów  z  terenu o symbolu MN5 a także z części terenu o symbolu MN3, na drogę o symbolu KZ, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:         -  min. 10 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną, oznaczoną symbolem KZ,         – min. 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone symbolami KD, min. 12 m od ściany lasu, inne odległości ustalają obowiązujące przepisy prawa budowlanego. budynki mieszkalne, usługowe – wolnostojące lub  bliźniacze, z ewentualnymi dobudowanymi garażami,  ulokowane we frontowej części działki; na zapleczu tych budynków dopuszcza się realizację wolno stojących budynków o funkcji gospodarczej, garażowej, usługowej mieszkaniowej, o ile pozwolą ustalenia planu a także obowiązujące przepisy szczególne, współczynnik zabudowy  działki do – 25 %, minimalna %pow. biologicznie czynna: 60 % obowiązkowym elementem zagospodarowania działki - musi być zieleń wysoka, zaleca się rodzime gatunki drzew a także krzewów,  dostosowane do rodzimych warunków fizjograficznych, miejsca postojowe należy zabezpieczyć  w granicach własnych działek, ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m. Zaleca się ogrodzenia z siatki ukryte w zieleni. 4.  Dla terenów o symbolu: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, ustala się następujące zasady zabudowy: projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne lub usługowe turystyczne,  muszą spełniać następujące warunki: wyniesienie poziomu parteru ponad teren projektowany nie może przekraczać 0,6 m, budynki parterowe z dachami  dwuspadowymi lub wielopołaciowymi, pokrytymi dachówką w kolorze ceglasto-czerwonym lub materiałem naturalnym (gont drewniany, trzcina), nachylenie głównych połaci dachowych 30 – 50°, obowiązujące kierunki kalenic głównych brył budynków mieszkalnych, usługowych -  wskazano na rysunku graficznym, do wykończenia elewacji stosować materiały tradycyjne: tynk, drewno, cegła, kamień, b)  dla projektowanych budynków gospodarczych, garażowych a także innych, zlokalizowanych na zapleczu działki, ustala się: budynki parterowe z dachami  pokrytymi dachówką w kolorze ceglasto-czerwonym lub materiałem naturalnym (gont drewniany, trzcina); nachylenie głównych połaci dachowych do 45°, długość elewacji  –  do 9 m, wysokość do – 7 m, wykończenie elewacji: tynk, drewno,  cegła, kamień. Działka znajdująca się jest na terenach rekreacyjnych, z dala od miejskiego zgiełku, tuż-tuż ulokowany jezioro Boczne. JEZIORO BOCZNE - Obrzeża przeważnie płaskie lub łagodnie wyniesione. Od południa a także południowego wschodu otaczają jezioro niewielkie kompleksy leśne, pozostałe brzegi zajmują pola a także łąki. Na peryferiach pola biwakowe. W KOMPLEKSIE ZNAJDUJĄ SIĘ 3 DZIAŁKI KAŻDA O POWIERZCHNI OK. 1500 m2 -  ZA KWOTĘ 120 000 ZŁ DO NEGOCJACJI.  WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ A także POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU!  Zapraszam serdecznie Ewelina Kordan  tel.517-520-191 więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl tel. 87 732 93 20 11-500 Giżycko Białostocka 52A  


Lokalizacja: Miłki, Rydzewo, Przeznaczenie działki: mieszkaniowa, Pow. całkowita [m2]: 1 500,0 m², Wymiary działki: 25x64x25x64 m, Cena: 120000 PLN,

Standard: , Stan prawny: własność, Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: częściowo zalesiona, Kształt działki: prostokąt, Ogrodzenie działki: brak, Gaz: brak, Woda: wodociąg gminny, Dojazd: droga gruntowa, Otoczenie: las, Położenie: na wsi, Prąd: na sąsiedniej działce, Kanalizacja: w ulicy,

E-mail: gizycko@nieruchomosci-nowydom.pl, Nr licencji: 12752,
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego