Działka siedliskowa, mieszkaniowa, rekreacyjna na sprzedaż w miejscowości Miłki w dzielnicy Jagodne Wielkie w cenie 120 000 zł

Działka o powierzchni 2000.00 m2


OFERTA BEZPOŚREDNIA. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ! Działka {o metrażu|o pow. 2000 m2, usytuowana w miejscowości Jagodne Wielkie, powiat giżycki, gmina Miłki, województwo warmińsko - mazurskie.  Nieruchomość gruntowa o płaskim ukształtowaniu, lekko zalesiona, niezagospodarowana, w kształcie prostokąta, nieogrodzona. Dojazd do działki drogą asfaltową, następnie ok. 200 m drogą polną. Działka leżąca jest w bardzo malowniczym a także urokliwym zakątku Mazur. Pod nosem umiejscowiony Jezioro Jagodne (Szlak Wielkich Jezior Mazurskich). KLASYFIKACJA GRUNTU: PsVI - 2000 m2 Wymiary: ok. 42 x 48 m. Do działki przynależy udział w drodze. Media: woda - na działce, prąd - na działce sąsiadującej, kanalizacja - w drodze, gaz -własna butla.  DZIAŁKA OBJĘTA JEST MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: OZNACZONA SYMBOLEM 38 RM, MN, US - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ, MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ A także REKREACJI INDYWIDUALNEJ.  § 46. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 37RM,MN,US, 38RM,MN,US, przeznacza się pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną, rekreacji indywidualnej. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy a także zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1: 1) zabudowę a także zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w dziale II, 2) zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową, dla której dopuszcza się chów zwierząt jedynie dla potrzeb własnych gospodarstwa, 3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę a także zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na cele mieszkalne jednorodzinne a także rekreacji indywidualnej,  4) zakazuje się nowych zjazdów na drogę powiatową,  5) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogę powiatową – min. 8 m, od linii rozgraniczającej drogę dojazdową a także drogi wewnętrzne – min. 6 m, 6) zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, minimalna szerokość frontu nowej działki budowlanej – 20 m, 7) dla projektowanej zabudowy w konturach o symbolach: 37RM,MN,US, 38RM,MN,US, obowiązują następujące ustalenia: a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi z wyodrębnioną kalenicą, b) kąty nachylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych: 35o – 45o , innych budynków: 25o – 45o , c) kalenice budynków równoległe do przylegających dróg wyższej klasy technicznej, 8) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 25% terenu inwestycji, 9) minimalny współczynnik intensywności zabudowy – 8% terenu inwestycji, 10) minimalna %pow. biologicznie czynna – 60% terenu inwestycji, 11) mają zastosowanie przepisy dotyczące OChK KWJM, 12) miejsca postojowe dla samochodów - wg wskaźników a także zasad zawartych w § 13 ust.5, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1100 13) na terenie o symbolu 38 RM,MN,US, umiejscowiony zabytek archeologiczny, oznaczony graficznie na rysunku planu - stanowisko Jagodne Wielkie nr 1/27, dla którego obowiązują ustalenia §8 ust.4 niniejszej uchwały.   Link do wirtualnej wizyty: https://www.panotica.com/panorama-bv7KDlvY JEZIORO JAGODNE -  Zbiornik rynnowy o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej konfiguracji dna z wieloma głębooczkami a także górkami podwodnymi. Brzegi jeziora w przewadze płaskie lub łagodnie wyniesione, północne w okolicy kanału Kula wysokie a także strome. Roślinność zanurzona uboga. CENA: 120 000zł DO NEGOCJACJI ! WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ A także POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU! Zapraszam serdecznie Ewelina Kordan  tel.517-520-191 więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl tel. 87 732 93 20 11-500 Giżycko Białostocka 52A    


Lokalizacja: Miłki, Jagodne Wielkie, Przeznaczenie działki: siedliskowa, mieszkaniowa, rekreacyjna, Pow. całkowita [m2]: 2 000,0 m², Wymiary działki: 42x48x42x48 m, Cena: 120000 PLN,

Standard: , Stan prawny: własność, Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: częściowo zalesiona, Kształt działki: prostokąt, Ogrodzenie działki: brak, Gaz: własna butla, Woda: na działce, Dojazd: droga polna, Otoczenie: jezioro i las, Położenie: na wsi, Prąd: na sąsiedniej działce, Kanalizacja: w ulicy,

Telefon komórkowy: 517520191, Telefon: 877329320, E-mail: gizycko@nieruchomosci-nowydom.pl, Osoba odpowiedzialna Nr licencji: 12752,
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego