Działka rekreacyjna na sprzedaż w miejscowości Giżycko w dzielnicy Sterławki Małe w cenie 31 000 zł

Działka o powierzchni 897.00 m2


OFERTA BEZPOŚREDNIA, KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! Działka koło jeziora Okrągłe {o metrażu|o powierzchnia 852 m² znajdująca się w miejscowości Sterławki Małe, gmina Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. Działka w kształcie przybliżonym do prostokąta, o płaskim ukształtowaniu. Media: prąd - na działce sąsiadującej, woda – brak, gaz – własna butla, kanalizacja – brak. Wymiary działki (NUMER DZIAŁKI 6) {o metrażu|o pow. 852 m²: 36,5 x 24 x 35 x 24  [m]. Klasyfikacja gruntów {o metrażu|o powierzchnia 852 m²: R – III b  CENA: 30 000 zł DO NEGOCJACJI! (NR 6) Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczone pod indywidualną zabudowę letniskowo-rekreacyjną. Uchwała nr 285/02 z 2002-04-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjnej we wsi Sterławki Małe. 3.UTL - Teren zabudowy letniskowej. Ustalenia szczegółowe: 3. W obszarach 3.UTL, 8.UTL, 9.UTL a także 10.UTL obowiązują następujące ustalenia: a) Podział geodezyjny zgodny z Rysunkami Planu b) Na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku (zgodnie z Rysunkami Planu), umożliwiającego realizację funkcji mieszkalnej, gospodarczo-magazynowej i garażowej. c) %pow. zabudowy, rozumiana jako rzut budynku, musi zawierać się w granicach od 60 do 120 m2 d) Wysokość budynku od poziomu terenu nie może przekraczać 7m e) Maksymalna ilość kondygnacji: 2, w tym poddasze użytkowe f) Główne połacie dachowe muszą być pochylone pod kątem 40 - 45°. g) Pokrycie dachów należy wykonywać z dachówki ceramicznej lub jej imitacji w kolorze czerwono-ceglastym; dopuszcza się również pokrycie z gontu lub strzechy h) Elewacje budynków należy wykonywać z czerwonej cegły lub ciemnego drewna. i) Poza budynkiem, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację nietrwałych obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych. Obiekty te mogą być wykonywane z drewna, nieotynkowanej czerwonej cegły a także kamienia. j) Wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,3 m. Ażurowe połacie ogrodzeń należy wykonywać z drewna a bram wjazdowych -z drewna lub metalu. k) Zaleca się wprowadzanie na działkach zieleni wysokiej. 1) Nakazuje się utrzymywanie murawy trawiastej na powierzchni obejmującej co najmniej 80% niezabudowanej powierzchni działki. Infrastruktura techniczna: zasilanie w energię elektryczną – z istniejącej sieci NN doprowadzonej do wsi Szczybały Giżyckie, energia cieplna do ogrzewania budynków a także podgrzania ciepłej wody – z indywidualnych źródeł ciepła, zaopatrzenia w gaz -  z butli gazowych, zaopatrzenie w wodę – z wodociągu, zaprojektowanego jako odnoga wodociągu wsi Sterławki Małe bądź Szczybały Giżyckie, odprowadzenie ścieków – docelowo kanalizacją tłoczona-grawitacyjną do oczyszczali komunalnej w Bystrym. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU DZIAŁKI OZNACZONEJ NA DZIAŁCE NR 5. DZIAŁKA NR 5 Wymiary działki {o metrażu|o powierzchnia 1015m² wynoszą ok: 35m x 29m x 36,5m x 28m. Klasyfikacja gruntów: R – III b: 1015m2 CENA: 36 000 ZŁ Działki w kształcie zbliżonym do prostokąta o płaskim ukształtowaniu. Jezioro Okrągłe - jest mało zarośnięte, od południa a także wchodu otoczone lasem, z pozostałych stron polami a także łąkami. Jego %pow. to ponad 37 ha, a długość linii brzegowej wynosi ok 2,5 km. Miejscowość Sterławki Małe znajduje się ok 15 km od Giżycka.  WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ A także POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU!  Zapraszam serdecznie, Ewelina Kordan  tel.517-520-191,  więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl. tel. 87 732 93 20


Lokalizacja: Giżycko, Sterławki Małe, Sterławki Małe, Przeznaczenie działki: rekreacyjna, Pow. całkowita [m2]: 897,0 m², Wymiary działki: 33x27x35x26,5 m, Cena: 31000 PLN,

Standard: , Stan prawny: własność, Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: prostokąt, Ogrodzenie działki: brak, Gaz: brak, Woda: brak, Dojazd: droga utwardzona, Otoczenie: jezioro i las, Położenie: poza miastem, Prąd: na sąsiedniej działce, Kanalizacja: brak,

E-mail: gizycko@nieruchomosci-nowydom.pl, Nr licencji: 12752,
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego